Kunsten at skabe

et bæredygtigt

liv for alle på Sydfyn

Kunsten at skabe

et bæredygtigt

liv for alle på Sydfyn

Vikarjobs

Når du og din kontaktperson vurderer, at du er klar til at komme videre til en anden virksomhed, vil du – i det omfang det er aftalt – få vikarjobs hos virksomheder, der er en del af VIKARPORTENS samarbejde.

Afhængigt af, hvordan du står i forhold til det pågældende vikarjob, kan der være en form for støtte, så du bevarer motivationen.

Skulle der ikke være ledige vikarjobs, vil du være tilknyttet produktionen hos VIRKSOMHEDSPORTEN.

Målet

Målet med forløbet er at få skabt en fast tilknytning til arbejdsmarkedet – enten gennem arbejde eller gennem uddannelse.

Når de 13 uger er gået, kan du fortsat være tilknyttet vikarkorpset i VIKARPORTEN – forudsat du ikke er kommet i arbejde eller er under uddannelse.

Gennem vikarjobs skaber du en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, og det kan være din vej ind på markedet.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte Katrine Wandrup

Bjørkholm hos VikarPorten på telefon +45 2523 0554 eller på mail: kwb@ramsdalgruppen.dk

Facebook

Find og følg os på Facebook

LinkedIn

Find og følg os på LinkedIn

Din unikke port til Svendborgs virksomheder

VIKARPORTEN er et led i samarbejdet mellem Svendborg Kommune, Rabbits

Care og VIRKSOMHEDSPORTEN.

Formålet med forløbet er at åbne døren til arbejdsmarkedet, gennem personlig udvikling og kompetenceafklaring.

Det sker, som en kombination af udviklingssamtaler og vikartimer hos private virksomheder i Svendborg Kommune.

Forløbet i vikarporten

Forløbet varer 13 uger, og du ansættes 1 – 5 timer om ugen.

Den første periode af forløbet vil typisk bestå af:

  • Afdækning af dine kompetencer
  • Afdækning af dine færdigheder
  • Afdækning af dine ønsker
  • Mulighederne på arbejdsmarkedet … men også at indse, hvilke begrænsninger der er
  • Rydde eventuelle forhindringer af vejen
  • Arbejde i produktionsvirksomheden VIRKSOMHEDSPORTEN

Kort om
virksomhedsporten

VIRKSOMHEDSPORTEN A/S er en privatejet socialøkonomisk virksomhed, der driver erhverv med et socialt og beskæftigelsesmæssigt sigte.

Virksomhedens udvikling og drift bygger på tre grundlæggende værdier:

• Tillid
• Kvalitet
• Pionerånd

Det er også en arbejdsplads med højt til loftet, hvor vi med udgangspunkt i den enkelte, tager hensyn til alle.

Vi er kendt for at stille produktion til rådighed, tænke i alternative løsninger, og vi bidrager med udvikling, stabilitet og erfaring.

Baggrund

VIRKSOMHEDSPORTEN er etableret af Ramsdal Gruppen der, med mere end 15 års erfaring på beskæftigelsesområdet, arbejder sammen med en lang række virksomheder. Vi ved, at det ofte kan være svært at skabe de rigtige rammer for medarbejdere, som ikke kan arbejde på almindelige vilkår, og derfor har vi oprettet VIRKSOMHEDSPORTEN.

Her finder du os

VIRKSOMHEDSPORTEN / VIKARPORTEN Svendborg

Nordre Ringvej 50
5700 Svendborg