Den unikke port til

arbejdskraft

med socialt engagement

Den unikke port til

arbejdskraft

med socialt engagement

Få en vikar på faktura

Vikarporten er skabt i samarbejdet mellem Svendborg kommune, Rabbits Cares og Virksomhedsporten. Vikarporten bliver fremadrettet en del af Sydfyn Cares og har til formål at drive vikarservice og åbne døren til arbejdsmarkedet for mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet.
Derfor har vikarer i VIKARPORTEN været gennem et forløb, hvor de har arbejdet i VIRKSOMHEDSPORTENs produktion tæt på de beskæftigelsesfaglige medarbejdere.

Det betyder, at vi i VIKARPORTEN ved, hvad vikarerne kan og hvilke eventuelle behov for støtte de kan have. – I praksis betyder det, at kun vikarer der er parate til nye udfordringer sendes ud i virksomhederne.

Hos VIKARPORTEN kører vi med 3 ”vikarmodeller”

Find os her

Kort om
virksomhedsporten

VIRKSOMHEDSPORTEN A/S er en privatejet socialøkonomisk virksomhed, der driver erhverv med et socialt og beskæftigelsesmæssigt sigte.

Virksomhedens udvikling og drift bygger på tre grundlæggende værdier:

• Tillid
• Kvalitet
• Pionerånd

Det er også en arbejdsplads med højt til loftet, hvor vi med udgangspunkt i den enkelte, tager hensyn til alle.

Vi er kendt for at stille produktion til rådighed, tænke i alternative løsninger, og vi bidrager med udvikling, stabilitet og erfaring.

Baggrund

VIRKSOMHEDSPORTEN er etableret af Ramsdal Gruppen der, med mere end 15 års erfaring på beskæftigelsesområdet, arbejder sammen med en lang række virksomheder. Vi ved, at det ofte kan være svært at skabe de rigtige rammer for medarbejdere, som ikke kan arbejde på almindelige vilkår, og derfor har vi oprettet VIRKSOMHEDSPORTEN.

Her finder du os

VIRKSOMHEDSPORTEN / VIKARPORTEN Svendborg

Nordre Ringvej 50
5700 Svendborg